Cursussen

Elk seizoen bieden we diverse lessen aan.

• Basis Module Eerste Hulp
In deze module van 15 lessen worden alle onderwerpen uit het Oranje Kruis boekje behandeld. Behalve theorie passeren vanzelfsprekend ook veel praktijk-oefeningen de revue. Tijdens deze basismodule wordt er samen met de herhalingscursisten ook een diagnose test afgenomen om de opgedane kennis te toetsen. Na 15 lessen wordt  het examen afgenomen. Deze lessen met Annemarie Stroomer als instructeur zijn over het algemeen op maandagavond van 19.30-21.30 uur. In overleg met de deelnemers kan van de maandagavond worden afgeweken.

• Reanimatielessen

Onze EHBO-vereniging is reanimatiepartner van de Hartstichting en onder die noemer worden er regelmatig reanimatie cursussen gegeven. Kosten 30 euro.

• Herhalingslessen EHBO voor gevorderden
Net als in de voorgaande jaren wordt het programma over twee opeenvolgende jaren uitgesmeerd, waarbij de leerstof van deze boeken aan de orde komt. De belangrijkste onderwerpen zoals “de vitale functies”, komen elk jaar aan de orde komen volgens de eisen van Het Oranje Kruis.

De cursussen worden op maandagavond van 19.30-21.30 uur gegeven.

Wat zijn de kosten?

€ 175,00   Cursus “Basismodule 1e Hulp”, incl. AED, Oranje Kruis boekje
€ 205,00  Cursus “Basismodule 1e Hulp”, incl. AED, Oranje Kruis boekje, lunch-4 zaterdagen
€ 30,00 Cursus AED (de herhaling kost slechts € 20,00)
€ 27,50     Oranje Kruis boekje 27e druk (aanschaffen via boekhandel Flevo)
€ 19,95     Gevorderde Eerste Hulp, KNV-EHBO + Oranje Kruis 1e druk (aanschaffen via boekhandel Flevo)
€ 30,00    Reanimatielessen kosten cursus
€ 20,00    Herhalingsles reanimatie kosten
€ 50,00    Cursus EHBO bij sportletsels (3 dagdelen voor sportverenigingen) per persoon
€ 50,00    Lidmaatschapskosten van de KNV-EHBO afd. Huizen incl. verlenging diploma met aantekening(en)
€ 20,00    Extra kosten voor verlenging buiten de reguliere termijnen
€ 35,00    Extra kosten voor deelname EHBO op één dag – per zaterdag

Let op!: Een aantal verzekeraars vergoedt de kosten geheel of gedeeltelijk. Check uw verzekeraar.