Extra ledenvergadering 3 december

EXTRA LEDENVERGADERING

Wanneer: maandag 3 december, 19.30 uur

Onderwerp: nieuwe statuten

12 november jongstleden was er een algemene leden vergadering, waar de nieuwe statuten ter stemming gebracht zijn. Er is toen unaniem voor de nieuwe statuten gestemd!

Echter: om de statuten te kunnen wijzigen had tweederde van de leden aanwezig moeten zijn. Dit aantal hebben we helaas niet gehaald. Daarom is een extra vergadering nodig. Op deze vergadering kan met meerderheid van stemmen besloten worden. Het is dan niet noodzakelijk dat meer dan tweederde van de leden aanwezig is.

Het bestuur nodigt u daarom van harte uit om op maandag 3 december om 19.30 uur aanwezig te zijn op de Kamperfoelieschool. Voorafgaand aan de al geplande lessen zal een korte vergadering gehouden worden. Hier zal over de nieuwe statuten gestemd worden.

Deze vergadering zal maximaal een kwartier duren. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

Als u niet aanwezig kunt zijn, dan mag u een ander lid volmacht geven om te stemmen. Een lid mag maximaal twee volmachten aannemen.

Geef een reactie