De lessen zijn uitgesteld tot september

De coronamaatregel schrijft nog steeds anderhalve meter afstand voor; voor praktijklessen is dit niet te doen. Wij hebben daarom besloten dat de eerste lessen in september gegeven worden. Om zo snel mogelijk iedereen weer voldoende geoefend te krijgen, zullen de lessen allemaal op een dag gehouden worden, op zaterdag.

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal dit jaar plaatsvinden op maandag 7 september om 20:00 uur. Als de covid-19 pandemie voldoende is uitgewoed zal het in de school plaatsvinden. Zo niet, dan wijken wij uit naar Cyberspace, daar is het nog veilig.

Voor beide mogelijkheden vragen wij je om je van te voren aan te melden. De vergadering in Cyberspace kan alleen maar bijgewoond worden als het bestuur je e-mailadres heeft. We maken gebruik van een beveiligde ‘Teams’ omgeving.

Jaarvergadering 11 april

Donderdag 11 april is de algemene ledenvergadering van de EHBO Huizen. Bij dezen ben je daarbij uitgenodigd. De ledenvergadering wordt in de Kamperfoelieschool gehouden.

We beginnen al om 19:00 uur!

We hopen de vergadering binnen een uur af te ronden zodat we om acht uur aan de borrel met een hapje kunnen beginnen.

Extra ledenvergadering 3 december

EXTRA LEDENVERGADERING

Wanneer: maandag 3 december, 19.30 uur

Onderwerp: nieuwe statuten

12 november jongstleden was er een algemene leden vergadering, waar de nieuwe statuten ter stemming gebracht zijn. Er is toen unaniem voor de nieuwe statuten gestemd!

Echter: om de statuten te kunnen wijzigen had tweederde van de leden aanwezig moeten zijn. Dit aantal hebben we helaas niet gehaald. Daarom is een extra vergadering nodig. Op deze vergadering kan met meerderheid van stemmen besloten worden. Het is dan niet noodzakelijk dat meer dan tweederde van de leden aanwezig is.

Het bestuur nodigt u daarom van harte uit om op maandag 3 december om 19.30 uur aanwezig te zijn op de Kamperfoelieschool. Voorafgaand aan de al geplande lessen zal een korte vergadering gehouden worden. Hier zal over de nieuwe statuten gestemd worden.

Deze vergadering zal maximaal een kwartier duren. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

Als u niet aanwezig kunt zijn, dan mag u een ander lid volmacht geven om te stemmen. Een lid mag maximaal twee volmachten aannemen.