In memoriam Henk Hopster

Op 18 september jongstleden is ere-lid Henk Hopster overleden.

Henk heeft zich 32 jaar lang ingezet als bestuurslid van onze vereniging. Hij was van 1962 tot 1980 secretaris en van 1980 tot 2004 voorzitter.

Wij wensen de nabestaande sterkte bij het verwerken van dit verlies.