Nieuws

EHBO Digitaal samenvatting

Voor iedereen die zijn links en de vragen kwijt is, hier nog een samenvatting.

De toetsen zijn te maken op deze site. Mocht je je inloggegevens kwijt zijn, stuur dan een mailtje naar Jaap.

Bij sommige lessen hebben we open vragen. De antwoorden hierop kunnen naar Annemarie gemaild worden.

Theorie

Alle theorie komt uit Het Oranje Kruis boekje, 27e druk. Te verkrijgen bij Flevo Boekhandel.

LesTheorie
1paragraaf 3.8.1; blz 53-62
2paragraaf 3.8.6, blz 76-84
3paragraaf 3.9 op blz. 85-88
4paragraaf 3.9.6 op blz. 117-120
5paragraaf 3.9.5 blz. 113 t/m 116
6paragraaf 3.9.2 blz 95 t/m 99
7www.reanimatieraad.nl/coronavirus-en-reanimatie/
Er is ook een filmpje over de reanimatie-uitvoering tijdens corona. Het staat onder de volgende link: www.youtube.com/watch?v=IuV2b11-mCs&feature=youtu.be
paragraaf 3.5 blz 36 t/m 47 (zoals het gaat vóór corona)

Open vragen

Les 2

De volgende uitdaging is om op te schrijven (een instructie) hoe je een ander het slachtoffer laat onderzoeken en helpen. Dit kun je het best puntsgewijs doen: elke handeling apart noemen.
Een goede kennis in Groningen belt op en vraagt je hulp, want jij hebt EHBO. Zijn echtgenote “doet raar”. Hoe kom je erachter of het een beroerte is en wat laat je de kennis doen om eerste hulp te verlenen?

Theorie: paragraaf 3.8.6, blz 76-84

Les 4

Vragen over kinderziekten. Je kunt de antwoorden niet vinden in je EHBO-boek, maar wel bijvoorbeeld https://www.v-a-l.nl/zelfzorgadvies/kinderziekten/ en andere websites.

 1. welke symptomen zou je kunnen zien bij een kind met (water)pokken?
 2. welke kinderziekten kunnen gevolgen voor het ongeboren kind kan hebben?
 3. Bij welke symptomen van een ziek kind bel je gelijk de huisarts?

Les 6

Zie hiervoor de pagina over les 6.

Interview

Vorige week heeft een interview met de voorzitter in het Nieuwsblad voor Huizen gestaan.

Het origineel, met foto, is te vinden bij het Nieuwsblad voor Huizen.

Hoe gaat het met de EHBO-vereniging in Huizen? Ze worden nu namelijk niet ingezet bij evenementen en mogen geen cursussen meer geven. Ook het reanimeren is nu anders in deze coronatijd.

“Elk jaar zijn we met onze vereniging aanwezig bij een stuk of tien evenementen want er kan altijd iets misgaan”, zegt voorzitter Jaap Droogers. “Het gaat dan gelukkig wel om kleine gebeurtenissen zoals dat mensen flauwvallen of dat ze een klein wondje oplopen, maar het is wel belangrijk dat we aanwezig zijn. Maar onze vrijwilligers zitten nu al een jaar thuis en missen de levendigheid bij evenementen. Door het stopzetten van evenementen, hebben we ook geen inkomsten meer.”

Zelf ervaren

“We hebben gelukkig nog wel een laatste cursus kunnen geven toen de boel in maart vorig jaar op slot moest. We vinden het heel jammer dat we geen les meer kunnen geven, want een EHBO-cursus is een beetje theorie met daarnaast veel praktijkoefeningen, zoals hoe je een volwassenen of kind kan reanimeren, hoe je een AED gebruikt bij een hartstilstand en wat je bijvoorbeeld doet bij brandwonden. Dit soort handelingen leer je tijdens de cursus uit te voeren en doe je gelijk ook zelf, want het is belangrijk om het te ervaren. Dit kun je niet uit een boekje leren. De verwachting is dat we in het najaar weer les kunnen geven in de Kamperfoelieschool.”

Eigen programma met app

Jaap werkt in de automatisering en kwam op het idee om via de website cursussen aan te bieden. “We zijn begonnen met online cursussen maar dat beviel ons niet. Samen met mijn zoon heb ik een en ander uitgezocht en dat was best ingewikkeld. We zijn er gelukkig wel uitgekomen en hebben een eigen programma gemaakt met een app. Onze leden kunnen via de app vragen stellen en in het online programma op de site staan cursussen met meerkeuzevragen om te beantwoorden. Elke drie weken krijgen de leden een mail dat er een nieuwe cursus klaarstaat en kunnen ze met hun naam en wachtwoord inloggen. Een EHBO-cursus is vooral doen, maar we willen ook graag dat de leden hun kennis bijhouden en op de hoogte zijn van eventuele veranderingen.”

“Met een verandering bedoel ik onder andere de extra maatregelen die genomen zijn voor reanimeren. Je mag niet meer mond-op-mond beademen, want je weet niet of degene die je wilt beademen geen corona heeft, maar wel borstcompressie geven zodat het hart weer gaat pompen. Maar als je thuis bent en een familielid of huisgenoot krijgt een hartaanval dan mag je wel reanimeren en ook beademen.”

EHBO-cursus geeft zekerheid

De EHBO-vereniging heeft zeventig leden, maar volgens Jaap is het goed als iedereen in Nederland een EHBO-cursus volgt. “Als je thuis zit en een familielid overkomt iets, bijvoorbeeld je vrouw die een flinke wond oploopt door een groot en scherp mes of je man die opeens flauwvalt of je kind dat uit een chloorfles drinkt. Het is goed als je weet hoe je dit het beste kunt oppakken en dat leer je door bij ons een cursus te volgen. Dan weet je weet wat je wel of niet moet doen in zo’n geval.”

“Dat geeft rust, ook als er op straat iets gebeurt. Veel mensen onderschatten het en denken ‘ik bel wel met 112 en dan komt het goed’. Ondertussen kun je niet helpen en moet je wachten tot er een ambulance komt. Als je zelf een reanimatiecursus hebt gevolgd, geeft dat meer zekerheid. Het uitvoeren van een reanimatie, voordat de ambulance komt, is voor het slachtoffer van levensbelang.”

Veel plezier en passie

Zelf haalde hij zijn diploma toen hij bij de scouting zat. “We vonden het belangrijk dat mensen een EHBO-diploma gingen halen. Dat heb ik gedaan en die heb ik nu al dertig jaar. Als je zo’n diploma hebt, is dat twee jaar geldig. In die twee jaar moet je dan wel twaalf keer een herhalingscursus volgen. Voor de beginnerscursus volg je twintig avonden en sluit je dat af met een examen. Bij ons zijn Kees en Annemarie Stroomer de instructeurs en doen dat met veel plezier en passie. Mensen moeten zich echt bewust worden dat een EHBO-cursus heel belangrijk is.”

Tekst is van Astrid Maas

Les 6, open vragen

1. Brandwonden worden verdeeld in 3 gradaties. Hieronder is een aantal symptomen opgesomd die bij brandwonden kunnen voorkomen. Geef per gradatie aan welke symptomen daarbij passen (dezelfde symptomen kunnen bij meer gradaties voorkomen):

Symptomen zijn: zwarte huid, rode huid, witte huid, zwelling, blaren, vocht uit de blaar, pijnloos, pijn, open huid.

1e graads brandwond. Symptomen zijn: …

2e graads brandwond. Symptomen zijn: …

3e graads brandwond. Symptomen zijn: …

2. Je buurman komt verschrikt naar je toe met een behoorlijke brandwond op zijn hand: Hij was op het dakje bezig om dakleer te vervangen en daarbij is de brander omgevallen en heeft op zijn hand een brandwond veroorzaakt. Wat ga je doen?

3. Tijdens de winter gaan we natuurlijk altijd schaatsen. Het Gooimeer is daar een mooie plek voor. Daar kom je een slachtoffer tegen, dat erg koud is. Waar zou je als eerst kijken op zoek naar bevriezingswonden en hoe zou je daarmee omgaan?

EHBO in Coronatijd

De lessen op maandagavond gaan niet door. EHBO op 1 dag gaat niet door. Het is het gewoon niet waard om risico te lopen. Maar hoe gaat dat dan in de praktijk? Kun je dan wel eerste hulp verlenen aan slachtoffers in de praktijk? En hoe kun je jezelf (en anderen) beschermen tegen besmetting met corona? Allemaal vragen. Het Oranje Kruis heeft een nieuw boekje uitgebracht “Eerste hulp tijdens een pandemie”, dat richtlijnen bevat om tijdens de pandemie verantwoord eerste hulp te verlenen. Hieronder komen enkele veranderingen tov de 27e druk aan bod.

In dit stukje willen we een handreiking doen over hoe nog wel verantwoord eerste hulp te geven is. En daarbij gaat het om twee soorten slachtoffers: degenen die zichzelf niet kunnen helpen en degenen die dat wel zouden kunnen, maar niet weten wat te doen.

De eerste groep, meestal met een bewustzijnverlaging, is moeilijk op afstand te helpen. Het nieuwe boekje geeft aan dat je het best een huisgenoot de Eerste Hulp kunt laten uitvoeren. En als die er niet is, dan iemand onder de 50 jaar, want die loopt minder risico… Of dat een reële optie is, moet ieder voor zich uitmaken. Maar een huisgenoot inschakelen is een goede optie. Die loopt immers niet méér risico bij het slachtoffer dan daarvoor. En zo iemand kun je door het geven van instructie de eerste hulp-handelingen uit laten te voeren.

En dan kom je op de grootste verandering in het boekje: niet zelf de handelingen uitvoeren, maar laat het slachtoffer zelf óf een huisgenoot, de Eerste Hulp uitvoeren. Jouw hulp bestaat dan uit het goed instrueren van het slachtoffer (bij zelfhulp) of de huisgenoot. Het vraagt wat oefening, maar je kunt er wel iemand mee helpen. In de komende verhaaltjes, die de lessen moeten vervangen in corona-tijd, willen we daar dan ook de nadruk op leggen: vertel aan het slachtoffer (of huisgenoot) hoe de Eerste Hulp wordt uitgevoerd. Door goed mee te kijken, kun je zien of je instructie het gewenste resultaat oplevert.

Maar hoe moet dat dan met reanimeren? Zul je vragen. Dat valt niet zomaar uit te leggen. Daar is ook aan gedacht. Op de site van de Nederlandse ReanimatieRaad (https://www.reanimatieraad.nl/nieuws/alle-reanimaties-buiten-het-ziekenhuis-volgens-covid-19-richtlijn/) staat een protocol over wie wel en niet moet reanimeren en hoe dat nu in z’n werk gaat.

Het komt hierop neer:

 • Beoordeel de ademhaling op afstand (kijk naar de borstkas, géén kinlift toepassen)
 • Bedek de mond/neus met een dunne doek om aerosolen van het slachtoffer te voorkomen
 • Pas borstcompressies toe zonder onderbreking
 • Zodra er een AED is, zet die dan aan en volg de instructies

Het gaat dan dus, zoals wij het de laatste keer in de vereniging hebben geoefend op de pop. Dat is een grote aanslag op de conditie, dus als het kan, wissel dan om de 2 minuten af met een andere hulpverlener. Dan houd je het langer vol.

Al met al heeft corona veel impact op onze samenleving én op de hulpverlening bij slachtoffers. Oók voor de EHBO-ers. Wat we nu missen aan oefening in vaardigheid, zullen we later, als het virus het toelaat, weer oppakken. Tot dan zullen we het op deze manier moeten doen.

Wij zullen ons best doen om informatie over te brengen. Aan jullie om ons feedback te geven. We horen graag hoe het bevalt!

Annemarie en Kees

Geen beginnerscursus

Dit seizoen zullen wij geen beginnerscursus starten. Het belangrijkste onderwerp van EHBO is: let op gevaar. EHBO staat of valt met praktische oefeningen met medecursisten. We willen het risico niet nemen dat er mensen besmet raken tijdens een EHBO cursus.

Roosterwijziging

Er is een kleine wijziging in het rooster. 23 November is er geen les, maar 9 november wel.

De EHBO op één dag van 21 november is vervallen. Als er op 28 november heel veel aanmeldingen zijn, zullen wij proberen een tweede les te geven.

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal dit jaar plaatsvinden op maandag 7 september om 20:00 uur. Als de covid-19 pandemie voldoende is uitgewoed zal het in de school plaatsvinden. Zo niet, dan wijken wij uit naar Cyberspace, daar is het nog veilig.

Voor beide mogelijkheden vragen wij je om je van te voren aan te melden. De vergadering in Cyberspace kan alleen maar bijgewoond worden als het bestuur je e-mailadres heeft. We maken gebruik van een beveiligde ‘Teams’ omgeving.

Nieuwsbrief voorjaar 2020

Beste leden,

Hierbij de tweede nieuwsbrief van 2020.

Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie was een succes. Met een groot aantal leden hebben we kunnen proosten op het nieuwe jaar. Een goed begin van een nieuw jaar waar we nog veel zouden beleven…

EHBO op één dag

EHBO op één dag was goed bezocht, ongeveer 15 leden hebben er weer voor gezorgd dat hun diploma weer een jaar geldig is.

Ganzenbord

Op maandag 10 februari hebben Annemarie, Hans en Kees het gemis aan de diagnosetest meer dan gecompenseerd. Meer dan twintig leden speelden fanatiek ganzenbord. Na elke worp met de dobbelstenen kreeg een groepje een praktische of theoretische opdracht waarmee ze hun kunnen op EHBO gebied konden tonen. Er waren al paaseieren, fris, koffie, thee en koek.

Statuten

De statutenwijziging begint een erg lang verhaal te worden. In december ontdekte de notaris dat wij een nieuwe secretaris hadden, dus moest Rob weer allemaal formulieren tekenen. In januari zou alles rond zijn. Eind maart kregen we een bericht dat de notaris heel druk was, last had van personeelswisselingen, maar dat het echt door zou gaan. Wij wachten weer even af.

Van de penningmeester

Onze penningmeester meldt dat velen van jullie reeds hun contributie betaald hebben maar nog niet iedereen. Graag wil zij jullie op het hart drukken jullie mailbox na te kijken. Als het goed is hebben jullie digitaal een factuur mogen ontvangen. Gaarne ontvangen wij de contributie 2020 zo spoedig mogelijk.

Algemene Ledenvergadering

Het zit er dit voorjaar niet meer in dat we een algemene ledenvergadering kunnen gaan houden. Na de zomer hebben we weer nieuwe kansen. Er is een noodwet aangenomen die ons de mogelijkheid geeft om de algemene ledenvergadering online te houden. Het bestuur beraadt zich nog op deze mogelijkheid.

Reanimatie en corona

Maatregelen


Voor een inzet:

 • Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen;
 • Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.
 • HartslagNu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar. Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd, worden niet gealarmeerd. Heb je geen leeftijd ingevoerd bij jouw profiel dan adviseren wij om dit alsnog te doen.
 • Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.
 • Voel je je ziek? Ga niet naar een reanimatie.
 • Val je in de hoogrisicogroep: ga niet naar een reanimatie.

 Tijdens een inzet:

 • Zorg dat er maximaal twee burgerhulpverleners (incl. brandweer/politie) zijn bij een slachtoffer. Anderen staan op ruime afstand.
 • Eén burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage.
 • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden!

Na een inzet:

 • Desinfecteer je handen zo snel als mogelijk bij een ambulance.

Wij beseffen dat, gezien de dynamiek van deze pandemie, dit advies een beperkte houdbaarheid kan hebben. Mochten er veranderingen in de situatie optreden, dan stellen wij jou hiervan op de hoogte.